Fridhemsskolan

Fritids


Fridhems fritids
omfattar skolår F-5 och vi håller till i

förskoleklassens och 1:ans klassrum. Vi har en utomhuspedagogisk inriktning på vår skola. Det

innebär att vår verksamhet innefattar friluftsliv, återvinning/ källsortering och att vi planerar

aktiviteter och lek utomhus allt efter säsong. Närmiljön ger goda förutsättningar för detta genom

närheten till skog och natur.

Verksamheten bygger på en helhetssyn på eleverna, där vi utgår från deras behov och intressen.

Verksamhetens planering utgår från Läroplanen för grundskolan (LGR11) och sker inför varje läsår,

termin och vecka. Fritids ingår också i skolans arbetslag, vilket bidrar till ett nära samarbete mellan

verksamheterna.

Elevernas delaktighet kommer även till uttryck genom Fritidsrådet som genomförs en gång i

månaden och protokollförs. Dessa möten sker på ett demokratiskt sätt där barnen får komma till tals

med åsikter och idéer.

Vi som arbetar är utbildade lärare och erfaren personal som strävar efter att ge barnen meningsfull

fritid.

Vi har öppet mån – fred 7.15-7.45 samt 12-16.30. 6.30-7.15 samt efter 16.30 bedrivs verksamheten

tillsammans med förskolan. Fritids/förskola samarbetar också vid andra tillfällen, t.ex. vid lov. Hela

verksamheten är öppen 6.15-17.15 detta läsår.

Frukost och mellis: Frukost serveras tom kl 7.15. Mellanmål serveras ca kl 14.15 i matsalen eller

utomhus.

Lovlappar skickas ut innan lov så att vi kan planera personaltäthet och aktiviteter. Dessa och övriga

schemaändringar vill vi gärna få in i god tid.

En gång per månad har vi kvällskonferenser och då stänger hela verksamheten kl 16.15.

Villkor för kostnader och tillgång är de samma som i kommunal verksamhet.

Önskar man säga upp en fritidsplats är uppsägningstiden 60 dagar och man betalar avgift under hela

den tiden. Byter man till terminsplacering (högst 15 dagar per termin) är det ingen uppsägningstid.

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med oss via telefon 019-238176, 076-1994043

Mo/151116

Naturvetenskap & teknik för alla

NTA

Vi arbetar med NTA. Det är ett arbete med syfte
att stimulera nyfikenhet och att öka intresset för naturvetenskap och teknik.

Läs mer

Friluftsfrämjandet


Skogsknopp för två- till treåringar
Skogsknytte för tre- till fyraåringar
Skogsmulle för fem- till sjuåringar

PLUTTRA- förskolans digitala verktyg

 

Pluttra är ett verktyg för dokumentation, kommunikation och information som ger dig som vårdnadshavare nya möjligheter.

Logga in

Grön flagg

Gron Flagg

Vi är anslutna till Grön Flagg. En internationell certifiering för förskolor och skolor och ett verktyg för att jobba handlingsinriktat med hållbar utveckling ur ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv.

Läs mer

Vi finns på sociala nätverk. Följ eller kontakta oss!

Kontakta oss

Hör gärna av dig till Martin Hylén, rektor,
om du vill veta mer om vår verksamhet
eller om du vill komma på besök
.

    • Telefon: 019-238176
    • Hitta till oss   Visa på karta

Besökare

Vi har 130 besökare och inga medlemmar online

Du är här: Hem Fritids För föräldrar