Fridhemsskolan

Hantering av personuppgifter

Personuppgiftshantering

Fridhems skola och förskola behöver hantera personuppgifter för dig som är anställd, är medlem i föreningen och/eller har barn i verksamheten. Det är bland annat för att kunna kommunicera med myndigheter, följa lagstiftning och kollektivavtal. Här kan du se vilka typer av personuppgifter som vi hanterar, för vilka ändamål vi behandlar dem, vilken rättslig grund vi har för behandlingen och hur länge vi behöver spara olika personuppgifter.

 Barn i förskolan

 Elever i grundskolan

 Medlemmar och vårdnadshavare

 Personal

Som medarbetare, vårdnadshavare och/eller medlem i föreningen har du alltid rätt att få information om varför Fridhems skola och förskola behöver behandla dina personuppgifter, vem som ansvarar för att de förvaras på ett säkert sätt, hur länge de ska förvaras och vad de ska användas till. Du har också rätt att få information om vilken rättslig grund som finns för att din arbetsgivare ska få behandla dina personuppgifter.

Fridhems skola och förskola kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre behövs för det syfte de samlades in för. Ovan ser du vilka typer av personuppgifter vi samlar in och under hur lång tid de sparas. Om du ångrar ett samtycke som du tidigare har gett har du rätt att få dina personuppgifter, som samlades in med stöd av samtycket, raderade.Du har även rätt att klaga på hur Fridhems skola och förskola hanterar dina personuppgifter, och du kan när som helst begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter som Fridhems skola och förskola behandlar. I dessa fall, vänd dig till rektor/förskolechef.

Inom Fridhems skola och förskola är det viktigt att vi skyddar alla barns och elevers integritet och rättigheter när vi behandlar deras personuppgifter. Detsamma gäller när man behandlar personal/kollegors uppgifter. När man inom verksamheten ska hantera personuppgifter, ska man alltid först tänk efter om det verkligen är nödvändigt. Om det är det, är nästa steg att tänka på vilken typ av personuppgift det handlar om och vilket skydd som krävs. Till exempel är det viktigt att inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt, och att känsliga uppgifter lagras i säkra system.

Fridhems skola och förskola ansvarig för personuppgifter kopplade till verksamheten. Det innebär att det är styrelsen som är personuppgiftsansvariga.Om du har frågor om hur dina personuppgifter hanteras kontakta styrelsen eller rektor/förskolechef.

Vill du ha ett registerutdrag kontaktar du rektor/förskolechef.

 

 

Naturvetenskap & teknik för alla

NTA

Vi arbetar med NTA. Det är ett arbete med syfte
att stimulera nyfikenhet och att öka intresset för naturvetenskap och teknik.

Läs mer

Friluftsfrämjandet


Skogsknopp för två- till treåringar
Skogsknytte för tre- till fyraåringar
Skogsmulle för fem- till sjuåringar

PLUTTRA- förskolans digitala verktyg

 

Pluttra är ett verktyg för dokumentation, kommunikation och information som ger dig som vårdnadshavare nya möjligheter.

Logga in

Grön flagg

Gron Flagg

Vi är anslutna till Grön Flagg. En internationell certifiering för förskolor och skolor och ett verktyg för att jobba handlingsinriktat med hållbar utveckling ur ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv.

Läs mer

Vi finns på sociala nätverk. Följ eller kontakta oss!

Kontakta oss

Hör gärna av dig till Martin Hylén, rektor,
om du vill veta mer om vår verksamhet
eller om du vill komma på besök
.

    • Telefon: 019-238176
    • Hitta till oss   Visa på karta

Besökare

Vi har 133 besökare och inga medlemmar online

Du är här: Hem Om oss Hantering av personuppgifter