Fridhemsskolan

Skolan

Fridhemsskolan är den lilla friskolan på landet. Skolan är idylliskt belägen med skog och åkrar runt knuten. Här känner alla varandra, det gäller både elever och personal. Eleverna är ofta ute, både under skoltid och under fritidstid. Skolgården är delvis täckt av en härlig skog för barnen att leka i. Vi tar emot barn från förskoleklass till och med skolår 5. Skolan har drivits som friskola sedan 1997, men skolan har funnits i drygt hundra år.
Vi har fyra klasser: förskoleklassen, 1:an, 2-3:an och 4-5:an. Skolan är politiskt och religiöst obunden. Vi följer läroplan och andra styrdokument för grundskolan. Undervisningen är kostnadsfri.

Vår värdegrund

Lika värde
På Fridhems skola har alla lika värde. Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade.
Vi tycker att det är bra att alla är olika.

Omtänksamhet
På Fridhems skola visar vi omtänksamhet. Vi respekterar varandra. Vi hjälper och tröstar varandra.

Delaktighet
På Fridhems skola jobbar vi för att alla ska känna sig delaktiga i det som händer,
att man kan vara med och påverka verksamheten.

Trygghet
På Fridhems skola är vi trygga. Ingen ska behöva vara rädd. Vi arbetar mot elakheter, våld och mobbing.

Undervisning

Vår undervisning följer läroplanen och andra styrdokument för grundskolor i Sverige. Vi har ingen pedagogisk eller religiös inriktning, men vi har en stark betoning på natur och NO. Fridhemsskolan är medlem i skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA). Syftet med det är att stimulera och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare.

Kompetensutveckling för lärare sker genom kurser och föreläsningar. 
Vi lär alla på olika sätt. Vissa kan tänka abstrakt medan andra föredrar att springa multiplikationstabellen. Men hur gör man det? Det vet våra lärare som är utbildade i utomhusmatematik genom Naturskolan. En kurs med tankar, idéer och massor med konkreta metoder för att arbeta med matematik ute.

Elevinflytande

Vårt mål är att barnen ska delta i planeringen och utvärderingen av sin arbetsmiljö och den dagliga undervisningen. Genom att praktiskt arbeta i olika grupper, t ex matvärd, får eleverna träna sig i ansvarstagande och får en inblick i skolans arbete. Fadderverksamhet finns med syfte att skapa trygghet och vi-känsla.

  • Klassråd, varje klass bildar tillsammans med klassläraren ett klassråd som behandlar aktuella frågor.
  • Elevråd, varje klass utser en representant till elevrådet som har möte en gång i månaden.
  • Klassrummet, elever och persoanl delar på ansvaret för olika uppgifter.
  • Likabehandlingsplanen - kan laddas ned här.

Elevvård

Elevvård sker i ett samråd mellan elev, målsman, pedagoger, specialpedagog, skolhälsovård och rektor. Rektorn har ansvar för all elevvård och i den ingår skolhälsovård, arbetsmiljö, trygghetsgruppen, likabehandlingsarbete, elevhälsoteamet och stöd för enskilda elever att nå upp till uppsatta mål.

 

 Läsårets planering 2018-2019              Ansökningsblankett skola    

 

Naturvetenskap & teknik för alla

NTA

Vi arbetar med NTA. Det är ett arbete med syfte
att stimulera nyfikenhet och att öka intresset för naturvetenskap och teknik.

Läs mer

Friluftsfrämjandet


Skogsknopp för två- till treåringar
Skogsknytte för tre- till fyraåringar
Skogsmulle för fem- till sjuåringar

PLUTTRA- förskolans digitala verktyg

 

Pluttra är ett verktyg för dokumentation, kommunikation och information som ger dig som vårdnadshavare nya möjligheter.

Logga in

Grön flagg

Gron Flagg

Vi är anslutna till Grön Flagg. En internationell certifiering för förskolor och skolor och ett verktyg för att jobba handlingsinriktat med hållbar utveckling ur ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv.

Läs mer

Vi finns på sociala nätverk. Följ eller kontakta oss!

Kontakta oss

Hör gärna av dig till Martin Hylén, rektor,
om du vill veta mer om vår verksamhet
eller om du vill komma på besök
.

    • Telefon: 019-238176
    • Hitta till oss   Visa på karta

Besökare

Vi har 153 besökare och inga medlemmar online

Du är här: Hem Skolan