Fridhemsskolan

Information till föräldrar med barn i skolan

Skolbuss

Skolskjutsar samordnas från Örebro kommun www.orebro.se     

Det är nu dags att ansöka om skolskjuts inför läsåret 2014/2015.
De elever som idag har beslut om skolskjuts pga särskilda skäl är de elever som behöver ha detta i åtanke, då beslutet gäller som längst ett läsår om inget annat anges i ansökan. Med särskilda skäl menas tex växelvis boende, trafiksäkerhet. Ansökan för elever inom grundsärskolan samt gymnasiesärskolan skall vara kommunen tillhanda senast 2014-03-03.

Information samt ansökningsblankett finner ni på www.orebro.se – barn och utbildning – skolskjuts. Vid ytterligare information kontakta Örebro kommuns Servicecenter
019-21 10 00      Ansökan om skolskjuts 

 

Stortorp morgonturer

Den beställda skolbussturen på morgonen körs av Keolis 
tel 019-45 05 25 www.keolis.se.
De kör skolbarn som kommer ifrån Stortorpshållet.

Hidingsta morgonturer

De barn som kommer ifrån Öka - Hidingsta - Norrbyås på morgonen åker med den reguljära länsbussen, linje 724, Nobina tel 019-500 13 00.

Till Almbyskolan

På tisdag em åker 3-4-5 till Almby skola med länsbuss och därifrån kör Norabuss kl. 14:40

Från Fridhem (mån-tors)

Turerna som går ifrån Fridhems skola efter skoldagens slut körs måndag till torsdag av Keolis
Tel 019-45 05 25. 

Från Fridhem ( fredagar)

På fredagar kör två bussar, en till Hidingsta, den andra till Stortorp.

Tidtabell:

Mån-fre  07.20 fr. Domhagen, Stortorp    ank. Fridhem 07.40

Från Fridhemsskolan:

Mån -  14.10
Tis   -  13.00    fr Almby åk 3-4-5  14.50
Ons  -  14.20
Tor  -  14.10
Fre  -  13.00

Frågor som rör skolskjutsarna

På Fridhems skola är alltid någon av personalen bussvärd. Det betyder att på morgnarna möts barnen av en vuxen som tar emot barnen samt följer med dem in på skolgården. På eftermiddagarna har vi en bussvärd som hjälper barnen att komma med på rätt buss samt hjälper busschauffören att se till att alla barn har bälte på sig innan bussen åker. Ibland är det två bussar som kör hem barnen ifrån skolan och ibland är det bara en. Detta beror på hur många barn som åker med skolskjutsen. De dagar de stora barnen har lektioner i Almby, så är det inte så många som åker hem direkt efter skolan. Då går det bara en buss. Vår målsättning är att bussresan ska vara trygg och säker. Har ni frågor som rör själva körningen, eller frågor som rör vilka vägar och hållplatser bussen ska stanna vid är det bäst att ni kontaktar bussbolaget direkt. Har ni frågor som rör barnens beteende i bussen är det bra om ni kontaktar oss på skolan.

Busskort

De elever som behöver åka med länsbussen på sin väg till/från skolan har rätt till ett busskort. Busskortet är en värdehandling och bör hanteras med varsamhet. Kortet kan avmagnetiseras och det tål till exempel inte att böjas. Om busskortet slutar fungera eller försvinner behöver ni meddela det till skolans bussansvarige snarast.

Om ditt barn har glömt något på bussen

Kontakta respektive bussbolags hittegodsavdelning.

Sekretess

För all personal, även vikarier och styrelsen gäller sekretesslagen och de förbinder sig skriftligt att följa den. Lagen syftar till att skydda den enskildes integritet. Praktiskt innebär det att det inte är tillåtet att röja uppgifter så som namn, personnummer, sjukdomar, ekonomiska förhållanden osv. Sekretessen gäller elever och dess anhöriga.

Ledighet

Ta alltid kontakt med klasslärare innan du planerar ledighet för dina barn. Klasslärare kan bevilja ledighet upp till två dagar i följd. Ledighet som omfattar mer än två dagar kan beviljas av rektorn, dock max tio dagar per läsår.. Blankett för detta kan du få av klasslärare eller ladda ned här.

Förlorat

Kvarglömda och omärkta kläder läggs i en tunna i hallen utanför FSK-klassrum. Man kan även höra med Gittan om man förlorat något på skolan. Ta inte med värdefulla saker eller pengar till skolan!

Besöka skolan

Som vårdnadshavare är du mycket välkommen att besöka oss i skolan. Vi ser dig som en resurs i skolan.

Ringa

Om något särskilt händer ditt barn kontkatar skolan vårdnadshavare eller annan anhörig. Om barnet själv behöver ringa för att boka lekträffar eller liknande tas en avgift på en en krona ut för samtal till fasta telefoner och fem kronor till mobil. Bara elever i årskurs 4-5 får ringa själva. För övrigt gäller att detta sköts hemifrån och skrivs i kontaktboken.

Annat

Utsövda och mätta barn är glada barn, som lättare koncentrerar sig och lär sig saker. Skicka gärna med frukt eller en smörgås om det finns behov av det. Att veta att hemuppgifterna är gjprda och att läxböcker, gympakläder o dyl. finns med i skolväskan är en trygghet för ditt barn.

 

Naturvetenskap & teknik för alla

NTA

Vi arbetar med NTA. Det är ett arbete med syfte
att stimulera nyfikenhet och att öka intresset för naturvetenskap och teknik.

Läs mer

Friluftsfrämjandet


Skogsknopp för två- till treåringar
Skogsknytte för tre- till fyraåringar
Skogsmulle för fem- till sjuåringar

PLUTTRA- förskolans digitala verktyg

 

Pluttra är ett verktyg för dokumentation, kommunikation och information som ger dig som vårdnadshavare nya möjligheter.

Logga in

Grön flagg

Gron Flagg

Vi är anslutna till Grön Flagg. En internationell certifiering för förskolor och skolor och ett verktyg för att jobba handlingsinriktat med hållbar utveckling ur ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv.

Läs mer

Vi finns på sociala nätverk. Följ eller kontakta oss!

Kontakta oss

Hör gärna av dig till Björn Ekedahl, rektor,
om du vill veta mer om vår verksamhet
eller om du vill komma på besök
.

    • Telefon: 019-238176
    • Hitta till oss   Visa på karta

Besökare

Vi har 740 besökare och inga medlemmar online

Du är här: Hem Skolan För föräldrar