Förskola, skola och fritids

Här finns förskola, skola upp till och med årskurs fem samt fritids. Förskolan har tre avdelningar för barn mellan ett och fem år och skolklasserna består av förskoleklassen, 1-2:an 3-5:an.