Styrdokument

Alla svenska skolor styrs av lagar och förordningar. Det finns två olika läroplaner som vi inom förskolan och skola arbetar efter. De heter Läroplan för förskolan Lpfö 18 och för grundskolan Lgr 11. I skolan har varje ämne en kursplan. På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om lagar och regler som styr skolan. Där du också ladda ner aktuella styrdokument.

Länkar