Klagomål och synpunkter

Vi arbetar med att ständigt förbättra våra verksamheter. Dina synpunkter är därför viktiga för utveckling av innehåll och kvalitet. Om du eller ditt barn inte är nöjda med skolverksamheten vill vi att du kontaktar oss. Klagomål utreds och återkopplas till den som lämnat klagomål och till den verksamhet som berörs. Alla synpunkter och klagomål sammanställs och blir en del av vårt ständigt pågående arbete med utveckling och kvalitet.

Du har naturligtvis rätt att lämna synpunkter och klagomål anonymt. Om du vill ha en personlig återkoppling på hur din synpunkt eller ditt klagomål hanteras, behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Då kommer du att kontaktas så snart som möjligt men senast inom två veckor efter att personal tagit emot din e-post. Offentlighetsprincipen gäller inte när du tar kontakt med oss.

Steg 1: Kontakta ansvarig lärare

Om du eller ditt barn inte är nöjda med det stöd skolan ger, upplever svårigheter av något slag eller har andra synpunkter på verksamheten, är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med barnansvarig i förskolan, pedagog på fritids eller lärare på skolan. Elevstödets personal som skolsköterska eller kurator finns också till för dig och ditt barn.

Fridhemsskolan, tfn 019 238176

Steg 2: Kontakta förskolechef/rektor

Om du upplever att du inte får den hjälp eller det stöd du önskar av ansvarig pedagog vill vi att du kontaktar förskolechef/rektor. Det är dennes ansvar att se till att barnen och eleverna får det stöd de behöver. Det är också förskolechef/rektor som fattar beslut om olika åtgärder.

Rektor Martin Hylén
rektor@fridhemsskolan.se
tfn 0761719029

Steg 3: Kontakta styrelsen i föreningen.

Om problemet inte blir löst efter att du har pratat med förskolechefen/rektorn kan du vända dig till ordföranden i Fridhems friskolas ekonomiska förening. Kontaktuppgifter finns på sidan om föreningen.

Anmälan till Skolinspektionen

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Det tar vanligtvis cirka fem månader för Skolinspektionen att utreda en anmälan och bestämma hur en skola ska göra eller vilket stöd en elev ska får.

Din anmälan till skolinspektionen kan du göra på denna sida.