Föräldrainsatser

För att få verksamheten att gå runt behöver vi hjälp av alla föräldrar med barn på förskolan.

Arbetspass (när du har barn i förskolan)

En eftermiddag i veckan har personalen i förskolan planeringstid. Då ber vi er föräldrar att hjälpa till i verksamheten. Det brukar bli 4 pass per familj och år. En ur personalen är med vid dessa arbetspass. Planeringstiden ger oss en unik möjlighet att utvärdera det vi gjort och planera vad vi ska göra framöver.

Arbetsdagar vår och höst

En lördag varje vår och höst brukar styrelsen bjuda in till en arbetsdag. Arbeten som då kan vara aktuella är att laga dörrhandtag, laga staket, skyffla grus och kratta löv, det är förstås olika från gång till gång.

Övriga föräldrainsatser

Ibland dyker större projekt upp. I bygget av nytt kök och matsal hjälpte föräldrar till att bland annat måla, kakla och städa byggarbetsplatsen. När förskoleavdelningen Fridebo öppnade så har föräldrar målat och byggt staket runt.