Föreningen

Vi ser gärna att du är medlem i Fridhems friskolas ekonomiska förening. Det är med hjälp av föräldrarnas engagemang vi kan driva vår förskola och skola. Ju fler vi är som hjälper till desto roligare blir det.

För att bli medlem i föreningen betalar du in 100 kr per person i medlemsinsats* samt 150 kr per läsår och medlem

* betalas endast 1 gång vid inträde i föreningen och kan begäras tillbaka vid utträde ur föreningen. 

Du kan betala in insats och avgift för sig på:

  • Bankgiro 5200-1864 eller
  • Swish 123 097 0053

Ange ”Medlemsinsats: Förnamn Efternamn” och
”Årsavgift Förnamn Efternamn”

Årsavgiften följer vårt räkenskapsår som löper från 1 juli till 30 juni.

Det är inget krav på att vara medlem för att få ha barn i förskolan eller skolan. Det finns heller inget krav på att ha barn i förskolan eller skolan för att få bli medlem.

Medlemskapet ger dig rösträtt på årsmötet, det äger oftast rum i oktober månad. Inbjudan till mötet skickas ut till alla föräldrar. Alla är välkomna till årsmötet, har man inte hunnit bli medlem innan dess kan vi ordna det då.

Varmt välkommen till föreningen!

Styrelsen

Föreningen styrelse består av föräldrar med barn i verksamheten. Styrelsen har arbetsgivaransvar och ställer resurser till förfogande och skapar förutsättningar för en verksamhet av god kvalitet med god arbetsmiljö för såväl personal som elever/barn. Styrelsen har också ansvar för fastigheterna och miljön runt desamma.

Vad gäller ledning och beslutsfattandet inom skolan, är det styrelsens målsättning att så mycket som möjligt av den operativa ledningen skall genomföras av skolans rektor. Detta mot bakgrund av de styrdokument som gäller för det obligatoriska skolväsendet men också utifrån de ekonomiska ramar som styrelsen fastslagit.

Styrelsen träffas en gång i månaden då olika ärende avhandlas. Mellan styrelsemötena träffar medlemmarna rektor eller annan personal i olika ärenden efter behov.

Att vara med i styrelsen innebär att man som förälder får vara med och påverka och ta ansvar för verksamheterna på ett nära sätt. Det är en viktig, stimulerande och ansvarsfull uppgift som vi varmt rekommenderar.

Är du intresserad att vara med eller undrar något, bara maila styrelsen

fridhemstyrelsen@gmail.com

Ylva Forslund

Ordförande

Peter Eklund

Sekreterare, personuppgiftsansvarig och register

Maria Norberg

Kassör

Felix Pettersson

Personalansvarig

Camilla Fast

Hemsidesansvarig

Mattias Björnlund

Fastighetsansvarig

Markus Helgesson

Fastighetansvarig

Eric Fritioff

Marknadsföring

Valberedningen

Anna Rönnbäck

Skicka e-post

Karin Hattne