Om oss

Fridhem består av förskola, skola och fritids. Verksamheterna drivs av Fridhemsskolans ekonomiska förening. Arbetet i föreningen är ideellt och verksamheten är inte vinstdriven.

  • Vår verksamhet är politiskt och religiöst obunden.
  • Vi följer läroplaner och andra styrdokument för förskolor och skolor i Sverige.
  • Vi tar emot barn från förskola till och med skolår 5.
  • Undervisningen är kostnadsfri.
  • Förskolan har samma maxtaxa som kommunen.
  • Fritidsverksamheten följer samma avgiftssystem som kommunen
  • Vi har eget kök, byggt 2009.