Trygg skola

Elevhälsa

I vårt stödteam ingår rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator och skolpsykolog. Stödteamet arbetar i första hand förebyggande i relation till hela verksamheten, men prioriterar även elever i behov av särskilt stöd. Teamet träffas två gånger per termin och utöver det i händelse av behov.

Vi har tillgång till skolläkare och skolsköterska för hälsoundersökningar och vaccinationer.

Skolans personal jobbar kontinuerligt med förebyggande arbete som syftar till att skapa en trygg skola för eleverna. Det sker på lite olika sätt beroende på elevernas ålder och klassammansättningen. Till exempel har alla klasser klassråd, samt representanter i elevrådet och alla klasser jobbar med gruppstärkande övningar i olika former. Vi uppskattar när barn och föräldrar tar kontakt med oss om det är något som inte känns riktigt bra, så att vi gemensamt kan försöka hitta fungerande lösningar.

Försäkringar

Alla elever omfattas av Örebro kommuns elevolyckfallsföräkring och gäller skador som sker under skoltid, fritid eller lov. Se separata försäkringsvillkor. Målsman måste själv göra anmälan. Mer information finns på Örebro kommuns hemsida.

Föräldrarådgivning

Har du frågor och funderingar kring din roll som förälder? Örebro kommun erbjuder exempelvis telefonrådgivning, föräldrakurser och annat stöd. Gå in på länken här nedan.

Örebro kommuns föräldrastöd