Förskolan

Fridebo

Vår förskola ligger på landet omgiven av åker och skog. För att ta vara på de möjligheter landskapet ger har vi mycket verksamhet utomhus. I skogen strax intill har vi ett vindskydd med grillplats som vi besöker regelbundet. Förskolan är politiskt och religiöst obunden. Vi följer läroplan och andra styrdokument för förskolan. Vi har samma maxtaxa som Örebro kommun.

Under de tider du arbetar, studerar eller söker arbete erbjuder vi omsorg om och pedagogisk verksamhet för ditt barn i åldern 1-5 år. Är du föräldraledig kan du ha ditt barn hos oss 20 timmar per vecka.

Allmän förskola

Alla barn som är 3-5 år har rätt att gå i allmän förskola. Det innebär att de har rätt till en avgiftsfri förskola 525 timmar om året, motsvarande 15 timmar per vecka. Utlagt under perioden 1 september till skolans avslutning med undantag för alla lov. Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola. Benämningen ”allmän” syftar istället på tillgängligheten – förskolan ska vara tillgänglig för alla. Möjligheten finns från och med den 1 september det år barnet fyller tre år.

Våra avdelningar

Förskolan har tre avdelningar:

  • HUMLEBO
  • FRIDEBO
  • LYCKEBO

Avdelningarna samverkar och gårdarna är gemensamma för barnen som leker glatt över åldersgränserna. Genom att dela upp barnen i dessa grupper får varje barn en verksamhet som är anpassat efter dess unika behov och pedagogerna får möjlighet att interagera med barnen på deras nivå.

Ansökan

Är du intresserad av en plats för ditt barn på vår förskola är du välkommen att kontakta rektor.