Fridhem förskola och skolas historia

Fridhemsskolan startade 1895 i nuvarande lokaler. Den högra delen av skolbyggnaden var lärarbostad. I varje klassrum fanns en kamin som värmde upp klassrummen. Det fanns två klassrum på nedervåningen och en gymnastik- och slöjdsal på övervåningen.

En tillbyggnad med ytterligare ett klassrum gjordes på baksidan av skolhuset under 1980-talet som också har använts som fritidslokal.

1997 blev skolan en friskola. Åren innan dess hade klass efter klass flyttats in till en större skola närmare stan. Föräldrarna i området ville försäkra sig om att skolan skulle finnas kvar. Därför startades en ekonomisk förening med en föräldrastyrelse. Hälften av personalen stannade kvar och hälften nyanställdes i samband med friskolestarten.

Under sommaren 1998 byggdes en nytt litet hus på skolgården av hängivna och skickliga föräldrar. Denna lokal användes under ett antal år som klassrum. Därefter användes lokalen som fritidslokal.

Under våren 2009 så invigdes ett alldeles nytt skolkök. Det byggdes som en extra tillbyggnad på det lilla huset på gården som då användes till fritidslokal. Fritids flyttade in i skolhuset och huset på gården blev vår nya matsal.

Hösten 2009 utökades förskolan med ännu en avdelning till allas vår glädje. Förskolan hade en stor barnaskara som stod i kö på att få komma in. Den gamla matsalen och köket inne i skolhuset stod tomma efter flytten. Dessa lokaler gjordes nu om till en äldrebarnsavdelning och fick namnet Fridebo. Lekstugan (som nu bytt namn till Humlebo) flyttade hösten 2010 till ett klassrum i skolans lokaler.

Har du någon mer information om Fridhem skolas historia så kontakta oss.