Blanketter

Om inget annat anges på blanketten skickas de ifyllda blanketterna till oss på skolan:

Fridhem förskola och skola
Hidingsta 549
705 95 Örebro

Ansökningsblanketter

Ansökan till förskola, skola & fritidshem

På denna blankett kan du anmäla ditt barn till förskola, skola & fritidshem.

Blanketter för föräldrar i verksamheten

Grundschema barnomsorg

Blankett där du anger ditt barns tider på förskolan eller fritids.

Uppsägning

Uppsägning av plats i förskola och/eller fritidshem.

Ledighetsansökan

Klassläraren kan bevilja ledighet för högst två dagar i följd. Ledighet som är längre än så (max 10 dagar under ett läsår) kan beviljas av rektor. Ta alltid kontakt med klassläraren innan du planerar en ledighet för ditt barn.

Personuppgiftshantering

Barn i förskolan – personuppgiftsbehandling

Information om hur vi hanterar ditt barns personuppgifter

Elever i grundskolan – personuppgiftshantering

Information om hur vi hanterar personuppgifter om elever i grundskolan

Medlemmar och vårdnadshavare – personuppgiftshantering

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Personal – personuppgiftsbehandling

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter som personal