Våra klasser

Eleverna är under läsåret 23/24 uppdelade i tre klasser, det innebär att vissa årskurser går gemensamt.

Förskoleklassen

Förskoleklassen är en viktig verksamhet på Fridhem där barnen ska öva sig i övergången mellan förskola och skola. En del av verksamheten handlar därför om att eleverna tränar sig på att vara elev och arbeta i skolan med ämnen på en basal nivå. Eleverna förbereds inför fortsatt skolgång och det sker en del samarbete mellan förskoleklass och skola. Samtidigt kännetecknas verksamheten av mycket lek och estetiken har ett stort utrymme. Därför finns också ett etablerat samarbete med den äldsta åldersgruppen inom förskolan.

Klasslärare: Linda Smedjeborg

Årskurs 1-2

Klasslärare: Fredrik Mård

Årskurs 3-5

Klasslärare: Anders Fredlund