Trygg förskola

Hygien och smittspridning

Inom förskolan arbetar vi för att barnen tidigt ska lära sig grundläggande god hygien för att förhindra att smitta sprids. Vi har som regel att tvätta händerna före måltid, vid alla toalettbesök och när barnen snyter sig eller kommer in från utelek. Vår önskan är att även föräldrar uppmuntrar barnen till dessa rutiner.

Vid sjukdom vill vi att barnen är hemma en friskdag före återgång till förskolan för att säkert orka med den mer krävande miljön som är här jämfört med att vara hemma. Allmäntillståndet avgör om barnet orkar med verksamheten. Vid magsjuka ska man stanna hemma 48 timmar efter det att barnet konstaterats friskt. Detta för att förhindra att en epedemi bryter ut.

Försäkring

Alla barn i förskoleverksamheten är försäkrade genom Örebro Kommun. Mer information finns på Örebro kommuns hemsida.