Ordningsregler

Fridhemsskolans värdegrund

Värdegrunden innebär att alla på skolan ska värna om:

 • trygghet
 • omtanke
 • lika värde
 • delaktighet

Detta gäller för alla på skolan, vuxna som barn.

För att vår skola ska vara den bästa ska vi:

 1. låta alla vara med
 2. tänka på vad vi säger och vara trevliga mot varandra
 3. lyssna på varandra
 4. vara rädd om varandras saker och fråga innan vi lånar
 5. vara rädda om skolans saker samt visa och berätta om något gått sönder
 6. låta mobiler, leksaker och andra saker ligga kvar i väskan under skoltid, mobil får aldrig tas med ut på rast
 7. undvika att störa den som sitter och jobbar
 8. vara lugna och prata tyst inomhus, även i korridorerna
 9. hålla rent efter oss själva och andra
 10. aldrig trakassera eller kränka varandra
 11. låta bli att slåss
 12. låta bli att kasta hårda föremål som stenar och snöbollar
 13. använda hjälm när vi cyklar, åker skridskor eller kana
 14. använda pinnar på ett sådant sätt att vi inte skadar varandra
 15. vara inom skolans område på rasten

Ordningsregler har föräldrar, barn och personal arbetat fram tillsammans. De diskuteras på klass- och elevråd vid varje terminsstart och aktualiseras av Trygghetsgruppen som består av rektor samt representant från personalen.