Naturen som pedagogik

Vi utnyttjar vår närhet till naturen genom att ha en utomhuspedagogik i förskolan samt ett miljö- och naturtänk i skolan.